خلاصه ای از تیپ نُه

تیپ نُه تایید کننده ، معتمد ، و با ثبات است . آنها معمولا خلاق ، خوش بین، و حمایت کننده هستند ، اما همچنین می توانند بیش از حد با دیگران برای حفظ آرامش همراهی کنند . می خواهند همه چیز را به آرامی و بدون درگیری حل نمایند ، آنها همچنین می توانند رضایت درونی داشته باشند و مشکلات را ساده بگیرند و هر چیز ناراحت کننده را به حداقل برسانند . آنها معمولا با سُکون و عدم تغییر مشکل دارند . در بهترین حالت : تسخیر ناپذیر و فراگیرند ، قادرند مناقشات را حل کرده و مردم را با یکدیگر متحد کنند .

ترس اصلی : از دست دادن و جدایی

میل اصلی : ثبات درونی " آرامش ذهن "

تیپ  نُه با بال هشت : " داور"

تیپ  نُه با بال یک : " رویا پرداز "

انگیزه های کلیدی : می خواهند برای جلوگیری از درگیری و تنش و به منظور حفظ ثبات و برای مقاومت در برابر هر آنچه که مزاحم آنهاست و آنها را ناراحت می کند , در محیط خود هماهنگی و هارمونی ایجاد کنند .

مفهوم جهت ها

هنگامی که در جهت از هم گسیختگی ( استرس ) قرار بگیرند  ، تیپ راضیِ نُه ناگهان مضطرب و نگران می شود و مانند تیپ ناسالم شش رفتار می کند . و هنگامی که در جهت دُرست  خود و رو به ( رشد ) قرار بگیرند ، تیپ تنبل و از خود غافل نُه , پر انرژی و خود توسعه دهنده مانند تیپ سالم سه رفتار می کند .

چهره های مشهور تیپ نُه :

 

 

بررسی تیپ  نُه

شخصیت نُه مُصلح نامیده می شود چرا که هیچ تیپ شخصیتی ای به اندازه تیپ نُه متعهد به تلاش برای برقراری صلح داخلی و خارجی برای خود و دیگران نیست . آنها معمولا "جویندگان معنوی" هستند که دارای اشتیاق زیادی برای ارتباط با جهان هستی و همچنین با مردم می باشند . کار آنها حفظ صلح و آرامش است , بطوریکه آرامش و هماهنگی را در جهان ِ خود به وجود می آورند . مسائلی که تیپ نُه با آنها مواجه می شود برای تمامی روانشناسان و معنوی جویان اساسی است ( بیدار یم در حالیکه ذات اصلی ما به خواب رفته است : حاضریم در حالیکه حضور نداریم ، باز بودن در برابر انسداد ، تنش در مقابل آرامش ، صلح در مقابل رنج ، اتحاد در مقابل جدایی . )

از قضا ، در حالی که تیپ نُه به جهان غیر مادی تمایل دارد ، این تیپ در مرکز محور غریزه واقع شده است . به طوری که به صورت بالقوه مبتنی بر جهان فیزیکی و بدن خود است . این تناقض زمانی حل شد که متوجه شدیم نُه ها با ویژگی های غریزی خود نیز در ارتباط هستند و دارای قدرت فوق العاده ای در عنصر و مغناطیس خود می باشند . اما گاهی آنها خود را از قدرت غریزیشان قطع می کنند و می توانند در وضعیت منفعل و خاموش و بسیار سبک باشند . 

برای جبران عدم ارتباط با انرژی های غریزی ،  نُه ها به دنیای ذهنی و افکار عاطفی خود عقب نشینی می کنند . ( به این دلیل است که گاهی اوقات تیپ  نُه خود را با تیپ 5 و 7 ( محور تفکر ) اشتباه میگیرد و یا خود را در 4 یا 2 ( محورهای احساسات ) می بیند ) . علاوه بر این ، هنگامی که انرژی های غریزی آنها خارج از تعادل است تیپ نُه از این انرژی عظیم علیه خود استفاده می کند : قدرت خود را سد کرده و به این ترتیب همه چیز در روان آنها ثابت و بی اثر می شود . هنگامی که از انرژی خود استفاده نمی کنند ، آن را دچار رکود می کنند مانند دریاچه ای پر از آب که گیاهان بهاری کنارش روییده باشند و وقتی بیش از حد پر می شود حجم زیادش تمام بهاری را که اطرافش ساخته ویران می کند . وقتی تیپ 9 با مرکز غریزی و انرژی خود در تعادل است ، آنها مانند رودخانه ای عظیم عمل می کنند و هر آن چه که در مسیر قرار داشته باشد با خود همراه می کنند .

تیپ  نُه را تاج اینیاگرام می نامند زیرا این تیپ در بالاترین رأس چند ضلعی قرار دارد و به نظر می رسد که تمام آن را در برمی گیرد . تیپ 9 می تواند قدرت 8 ، حس سرگرم کنندگی و ماجراجویی 7 ، وظیفه شناسی 6 ، روشنفکری 5 ، خلاقیت 4 ، جذابیت 3 ،  سخاوت 2 و آرمان گرایی 1 را داشته باشد . با این حال ، آنچه که آنها معمولاً ندارند حس سُکنا گزیدنشان است ( که یک حس قوی مختص هویت آنهاست )

...

 

فایل صوتی تیپ 9