خلاصه ای از تیپ هشت

هشت ها با اعتماد به نفس ، قوی ، و جسورند . محافظ ، مدبر ، رُک گو و قاطع هستند . اما همچنین می توانند خودخواه و سلطه گر باشند . تیپ هشت احساس می کند باید محیط خود و به خصوص مردم اطراف خود را کنترل کند و گاهی برای این امر ، تهاجمی و تهدید آمیز رفتار میکند . تیپ هشت معمولاً دارای مشکلاتی با خشم و آسیب پذیری است . در بهترین حالت : بر روی خود تسلط دارد . قدرت خود را برای بهبود زندگی دیگران بکار میبرد ، قهرمانانه رفتار میکند ، بزرگوار ، و الهام بخش می باشد .

ترس اصلی : تحت کنترل بودن و صدمه دیدن

میل اصلی : حفاظت از خود ( کنترل زندگی و سرنوشت خود )

تیپ هشت با بال هقت : " تک رو"

تیپ هشت با بال نه : "خرس"

انگیزه های کلیدی : می خواهند به خود متکی باشند تا قدرت خود را بالا ببرند و در برابر ضعف ها مقاومت کنند ، در محیط خود مهم باشند ، و بتوانند محیط خود را کنترل نمایند .

 

مفهوم جهت ها

هنگامی که در حال حرکت در جهت از هم پاشیدگی ( استرس ) قرار گیرند , تیپ  هشتِ با اعتماد به نفس ناگهان مخفی و ترسو مانند تیپ پنج ناسالم رفتار نموده و هنگامی که در جهت دُرست و رو به ( رشد ) قرار بگیرند ، تیپ شهوت ران و کنترل گر هشت  , مانند تیپ سالم دو ، مهربان و دلسوز رفتار می کند .

 

چهره های مشهور تیپ هشت :

 

بررسی تیپ  هشت

در تیپ هشت نوعی جنگجویی وجود دارد زیرا این تیپ بیشتر از تیپ های دیگر به رقابت علاقه دارد و این فرصت را به دیگران نیز میدهد تا با او رقابت کنند تا بتواند به هر نحوی تسلط خود را بر روی دیگران بالا ببرد . تیپ  هشت از لحاظ روانی و جسمانی پتانسیل زیادی برای متقاعد کردن دیگران برای پیروی از آنها در هر زمینه ای دارد . در زمینه هایی مانند راه اندازی یک شرکت , بازسازی یک شهر ، چرخاندن یک زندگی ، به راه انداختن جنگ و یا برقراری صلح .

تیپ  هشت اِراده ای قدرتمند و سر زندگی بسیاری دارند . و زمانی که آنها را دز زندگی خود بکار می برند احساس نشاط بیشتری می کنند . آنها با استفاده از انرژی فراوان خود تاثیرات زیادی بر تغییرات محیط خود می گذارند ( تا نام خود را بر آنها حک کرده باشند ) .آنها همچنین برای حفظ محیط خود و به ویژه از صدمه زدن به مردم دیگر ، و کسانی که از آنها مراقبت می کنند تلاش می کنند . در سالهای ابتدایی زندگی , هشت ها فهمیده اند که زندگی نیاز به قدرت ، اراده ، پشتکار و استقامت دارد ( خاصیت هایی که در خود می سازند و در دیگران جستجو می کنند ) .

تایر یک دلال سهام شرکتهاست که به شدت به خودشناسی خود و تیپ شخصیتیش (هشت) پرداخته است . او داستانی از کودکیش را بازگو می کند که موجب پدید آمدن این الگو و تیپ شخصیتیش شده :

"بخش عمده ای از سر سختی و ایستادگی من , از پدرم می آید . او همیشه به من می گفت : اجازه ندهید هر کسی شما را به این طرف و آن طرف بکشاند  . گریه کردن خوب نبود . یاد گرفتم با قسمت ضعیف درونم مقابله کنم . در سال هشتم زندگیم , یک اسب بزرگ به سمت من دوید و به من برخورد کرد . در آنجا من مصمم شدم که اشک نریزم و میدانستم که این را میتوانم با افتخار به پدر بگویم ."

تیپ هشت نمی خواهند کنترل شوند و یا اجازه دهند تا دیگران قدرتی بر روی آنها داشته باشند ( ترس اصلی ) ، چه در زمینه  قدرت های روانی و چه در زمینه های جنسی ، اجتماعی  و یا مالی . بخش عمده ای از رفتار آنها متوجه حفظ و افزایش هر چه " قدرت " نامیده میشود تعریف شده است . هشت ممکن است یک سرهنگ , یک باغبان ، یک تاجر کوچک ، مادر یک خانواده و یا رهبر یک جامعه مذهبی باشد , هر چه که باشد مهم این است که : مدیر باشند و تاثیر منحصر به فرد خود را در محیط اطراف خود بگذارند .

تیپ هشت " فردگرایان سرسختِ " واقعیِ اینیاگرام هستند . بیشتر از هر تیپ دیگری تنها می ایستند . آنها می خواهند مستقل باشند و دِینی به کسی نداشته باشند . اغلب در بحث های اجتماعی عقب نشینی نمی کنند و می توانند به احساسات شرم ، ترس و نگرانی در مورد عواقب کارهایشان غلبه کنند . آنها معمولاً می دانند که مردم در موردشان چه فکری می کنند . آنها اجازه نمی دهند افکار دیگران به آنها سِرایت کند . آنها با عزم پولادینی وارد کسب و کار خود می شوند به طوری که برای دیگران نیز الهام بخش می شوند .

...

 فایل صوتی تیپ 8