خلاصه ای از تیپ شش

متعهد و خواهان امنیت هستند . شش ها  قابل اعتماد ، سخت کوش ، مسئول و امین اند .  مهارت خاصی در کشف عیب و نقص و حل آن دارند ،  آنها مشکلات را پیش بینی کرده و حس همکاری را پرورش میدهند ، اما همچنین می تواند حالت دفاعی بخود بگیرد و گریزان , مضطرب و پر استرس باشند و از شرایط موجود دائماً شکایت کنند . آنها می توانند محتاط و دو دل و یا عملگرا ، جسور و سرکش باشند . آنها به طور معمول مشکلاتی با شَک و سوء ظن دارند . در بهترین حالت : با ثبات و متکی به خود میشوند و شجاعانه از خود و دیگران دفاع میکنند .

ترس اصلی : نداشتن حامی و راهنما

میل اصلی :  امنیت و پشتیبانی

تیپ شش با بال پنج : "مدافع"

تیپ شش با بال هفت : "رفیق"

انگیزه های کلیدی : میخواهند امنیت داشته باشند ، توسط  دیگران حمایت شوند ، میخواهند اطمینان کنند و اطمینان دهنده باشند . میخواهند نگرش دیگران را نسبت به خود بسنجند . میخواهند با اضطراب و ناامنی مبارزه کنند . 

 

مفهوم جهت ها

هنگامی که در حال حرکت در جهت از هم پاشیدگی ( استرس ) قرار بگیرند , تیپ ششِ وظیفه شناس , به طور ناگهانی مانند تیپ سه رقابتی و متکبر رفتار میکند . با این حال هنگامی که در حال حرکت در جهت درست خود و رو به رشد قرار بگیرند ، تیپ هراسان و بدبین شش , مانند تیپ نُه سالم آرام تر و خوش بینانه تر رفتار میکند .

 

چهره های مشهور تیپ شش :

 

بررسی تیپ شش

تیپ شش را وفادارها مینامیم ، زیرا در بین تمامی تیپ های شخصیتی , شش ها به دوستان و به اعتقادات خود وفادار هستند . آنها بیشتر از تیپ های دیگر در رابطه های خود غرق میشوند . شش ها به ایده ها ، سیستم ها ، و اعتقادات و حتی به این که تمام ایده ها و مقامات مسئول باید مورد پرسش وسنجش قرار بگیرند , وفادارند . در واقع ، تمام شش ها با "وضع موجود" کنار نمی آیند : اعتقادات آنها ممکن است شورشی و ضد استبدادی و حتی انقلابی باشد . در مجموع ، آنها بیشتر برای اعتقادات خود مبارزه میکنند تا برای خودشان . همچنین بیشتر از جامعه و یا خانواده خود دفاع می کنند تا از خودشان .

دلیلی که این تیپ را وفادار نگاه داشته این است که شش ها  نمی خواهند رها شده و بدون حمایت قرار بگیرند ( ترس اصلی آنها ) . بنابراین ، مسئله اصلی برای تیپ شش عدم اعتماد به نفس است . شش ها به این باور رسیده اند که پتانسیل درونی برای رسیدگی به چالش و رویاهای زندگی را به تنهایی ندارند ، به همین علت به  طور فزاینده ای بر روی ساختارها ، متحدان و باورهایشان تکیه می کنند و پشتیبانی لازم برای زنده ماندن را از محیط خارجی میگیرند . اگر ساختار مناسبی در محیط خارج وجود نداشته باشد , آنها برای ایجاد و حفظ چنین ساختاری تلاش و کمک میکنند .

شش ها تیپ اصلی در مرکز تفکر هستند ( 5,6,7 ) . به این معنی که بیشترین مشکل را در تماس با راهنمای درونی خود دارند و در نتیجه : " آنها در ذهن خود و قضاوتهای خود , اعتماد به نفس کافی را ندارد "

این به آن معنا نیست که فکر نمی کنند ، بلکه آنها خیلی فکر می کنند و نگرانند . آنها همچنین از تصمیم گیری های مهم میترسند و در عین حال , در برابر تصمیم هایی که دیگران برای آنها میگیرند , مقاومت میکنند . آنها نمی خواهند تحت کنترل باشند و همچنین از قبول مسئولیتی که آنها را در آتش بیندازد سرپیچی می کنند . شش ها همیشه از نگرانی های خود آگاه و همیشه به دنبال راه هایی برای ساخت "امنیت اجتماعی" و سنگری برای امنیت هستند . اگر تیپ شش احساس کند که به اندازه کافی حمایت و پشتیبانی میشود میتوانند با اعتماد به نفس به جلو حرکت نماید . اما در صورتی که این حمایت از بین برود ، مضطرب و به خود شکاک شده و ترس اولیه آنها زنده می شود .

...

  فایل صوتی تیپ 6