خلاصه ای از تیپ پنج

تیپ پنج هوشیار ، ریزبین و کنجکاو هستند . آنها قادر به تمرکز بر روی ساختار مهارت ها و نظریه های پیچیده می باشند . مستقل، خلاق و مبتکرند . همچنین می توانند با افکار و ساختارهای خیالی خود سرگرم شوند . میتوانند  گوشه گیر شوند و در عین حال حساس و پرشور باشند . آنها معمولا دارای مشکلاتی با گوشه گیری ، پوچ گرایی ، و انزوا هستند . در بهترین حالت خود : پیشگامان نظریه پردازی ، اغلب جلوتر از زمان خود بوده و قادرند جهان را با یک روش کاملا جدید ببینند .

ترس اصلی : بی ارزشی ، درماندگی یا ناتوانی

میل اصلی : توانا و با ارزش بودن

تیپ پنج با بال چهار : "بت شکن"

تیپ پنج با بال شش : "حلال مشکللات"

انگیزه های کلیدی : می خواهند با دانش ، به درک محیط اطراف خود بپردازند ، تا بتوانند در برابر خطرهای محیط از خود دفاع کنند . 

 

مفهوم جهت ها

هنگامی که  در جهت از هم پاشیدگی  و ( استرس ) قرار گیرند ، تیپ گوشه گیر پنج ناگهان مانند تیپ نا سالم هفت بیش فعال و حواس پرت میشوند . با این حال ، هنگامی که در جهت مثبت و ( رشد ) خود قرار گیرند ، تیپ زیاده خواه پنج , با اعتماد به نفس و قاطعیت بیشتری رفتار میکند ، مانند تیپ هشت سالم .

چهره های مشهور تیپ پنج :

بررسی تیپ پنج

تیپ شخصیتی پنج را محقق مینامیم ، زیرا آنها بیشتر از هر تیپ دیگری میخواهد از سازو کار همه چیز سر در بیاورند . آنها می خواهند درک کنند که جهان چگونه کار می کند ، از کهکشان ها گرفته تا جهان میکروسکوپی ، حیوانات ، گیاهان ، دنیای پادشاهان و تصورات آنها . همیشه در حال سوال پرسیدن هستند و عمیقاً به آنها فکر میکنند . آنها به راحتی تعالیم و نظرات را قبول نمیکنند و برای اثبات نظریات خود هم به دلیل بسیار محکم و قوی نیاز دارند .

 جان، هنرمند و گرافیستی خلاق است که دیدگاه خود را نسبت به زندگی بیان میکند :

" یک تیپ پنج هرروز به دنبال یادگرفتن دانش است و اگر روزی چنین فرصتی برای او نباشد آن روز مثل یک روز بدون آفتاب است . به عنوان یک تیپ 5 ، می خواهم به درک درستی از زندگی برسم . من در مورد چگونگی اتفاق های دنیا نظریه های زیادی دارم . با این درک و فهم میتوانم احساس تسلط داشته باشم . معمولاًٌ در وقایع شرکت نمیکنم و از دور  آنها را مشاهده میکنم . گاهی به نظر می آید فهمیدن دنیا به اندازه زندگی کردن در آن لذت بخش است . فهمیدن اینکه {زندگی برای زندگی کردن است و نه فقط برای مطالعه} کار آسانی نیست ."

در پشت تعقیب و کنجکاوی بی امان تیپ  5 , احساس ناامنی عمیقی درباره به کار بردن توانایی هایشان در زندگی وجود دارد . تیپ 5 احساس می کنند که توانایی انجام کارها را  به خوبی دیگران ندارند . آنها به جای درگیر شدن با فعالیت هایی که ممکن است اعتماد به نفس آنها را تقویت کند ، "یک گام به عقب" برمیدارند و آن را در ذهن خود تحلیل میکنند چرا که خود را در این قسمت توانا میبینند . اعتقاد آنها این است که در فضای امنِ ذهنِ خود میتوانند در نهایت کشف کنند که کارها را چگونه باید انجام دهند و روزی به دنیای عمل بپیوندند .

تیپ 5 زمان زیادی را صرف مشاهده و تفکر میکند ، به صدای وزیدن باد گوش میدهند و آن را در ذهن خود آنالیز می کنند . کارهای خود را می نویسند . همانطور که آنها در مشاهداتشان غرق میشوند شروع به تزریق دانش به خود میکنند و به این ترتیب احساس اعتماد به نفس را به دست می آورند . بعد از این می توانند بیرون بروند و آنالیزهای خود را به مردم ارائه دهند و یا به مردم در مورد مورچگان اطلاعات کاملی دهند . آنها همچنین ممکن است در اطلاعات جدید و هیجان انگیز غوطه ور شوند و یا ترکیبات خلاقانه جدیدی به وجود آورند (مانند نواختن یک قطعه موسیقی بر اساس صدای باد و آب) .  آنها زمانی که مشاهدات و فرضیه هایشان تایید می شود و یا وقتی دیگران آنها را میفهمند , به میل اصلی خود میرسند که همان مهارت داشتن در دانش است . ( بر صحبتهای خود کاملاً مسلط هستید و میدانید دقیقاً در چه موردی حرف میزنید )

...

 

فایل صوتی تیپ 5