تیپ اصلی شخصیت شما

از یک نقطه نظر، اینیاگرام مجموعه ای نُه گانه  , از تیپ های شخصیتی جداگانه ایست  که هر یک از اعداد نشان دهنده یک تیپ شخصیت است. طبیعی است که بخشی کوچک از شخصیتتان را در هر کدام از 9 تیپ بیابید ، ولی یکی از آنها بیشتر از بقیه به شما نزدیک است. به این تیپ ، تیپ اصلی شخصیت شما گفته می شود.

در تمام انسان ها یکی از این نُه تیپ , از دوران کودکی بر شخصیتشان غالب است. در شکل گیری این تیپ غالب بر شخصیت، طبیعت ذاتی , ژنتیک و برخی دیگر از عوامل پیش از تولد موثرند . این موضوع جزو مباحثی است که اکثر صاحب نظران اینیاگرام در مورد آن توافق دارند " اینکه انسان ها در هنگام تولد دارای یک تیپ شخصیتی غالب هستند". متعاقبا ، این تیپ شخصیتی , نحوه سازگار شدن فرد با محیط کودکی اش را به شدت جهت می دهد . همچنین ، به نظر می رسد که به طور ناخودآگاه بر دوران بزرگسالی افراد نیز تاثیر مستقیم می گذارد. علت چنین موضوعی هنوز ناشناخته است. در هر حالت ، ضمیز ناخودآگاه کودکان در سن 4 یا 5 سالگی به قدر کافی رشد پیدا کرده است که درکی مستقل از نفس خود داشته باشند , هرچند هویتشان هنوز بطور کامل تثبیت نشده است . در این سنین کودکان شروع به پایه گذاری شخصیت خود می کنند و راه هایی برای تطبیق با دنیای اطرافشان می یابند.  ازینرو، جهت دهی کلی شخصیت ما بازتاب تمامی عوامل کودکی (منجمله ژنتیک) است که بر رشدمان تاثیر گذاشته است .

نکات متعدد دیگری را می توان در مورد تیپ اصلی شخصیت ذکر کرد.

1-     تیپ اصلی شخصیتی فرد همیشه ثابت است و هیچگاه به تیپ اصلی دیگری تغییر نمی کند .

2-     توضیحاتی که درباره تیپ های شخصیتی ارائه می شوند جامع هستند و بطور یکسان در مورد مردان و زنان بکار می روند ، چرا که هیچ کدام از تیپ های شخصیتی طبیعتا مردانه یا زنانه نیست.

3-      تمامی ویژگیهای گفته شده در توصیف تیپ شخصیتتان همواره در مورد شما صدق نمی کند. به این دلیل که شما دائما میان حالت های سالم ، متوسط و یا ناسالم تیپ شخصیتی خود در نوسان هستید.

4-     اینیاگرام , از اعداد جهت مشخص نمودن هر تیپ شخصیتی استفاده می کند و این اعداد عاری از ارزش مثبت یا منفی هستند و تنها نشان دهنده رویکردها و رفتارهای هر تیپ می باشند بدون آنکه مثبت یا منفی بودن آن تیپ را بیان کنند . برخلاف عناوین بکار گرفته شده در روان درمانی ، اعداد اینیاگرام راهی مختصر و بدون تعصب برای نشان دادن نکاتی متعدد درباره فرد هستند.

5-     اعداد بکار گرفته شده در نامگذاری تیپ شخصیتی نشان دهنده درجه اهمیت آنها نیستند. مثلا اینکه عدد 9 از 2 بزرگتر است بدین معنا نیست که تیپ 9 شخصیت بهتری از تیپ 2 دارد .

6-     هیچ تیپی ذاتا از تیپ های دیگر بهتر یا بدتر نیست. درحالیکه تمامی تیپ ها ارزش ها و توانایی های خود را دارا می باشند . برخی از تیپ ها در گروه یا فرهنگی خاص پسندیده تر هستند. بعلاوه ، به هر دلیلی ممکن است شما از تیپ خاصی خوشتان نیاید . ممکن است احساس کنید تیپ شخصیتتان نقصی دارد. با آموختن نکاتی بیشتر در مورد تیپ های شخصیتی ، متوجه می شوید که همانطوریکه هر تیپ شخصیتی قابلیت های خاص خود را دارد ، همچنین هر تیپ محدودیت های خاصی نیز دارد. اگر بعضی از انواع در جوامع غربی از جایگاه بهتری برخوردارند ، به دلیل خصوصیاتی است که آن جوامع می پسندند . این به هیچ وجه به معنای برتری آن تیپ شخصیتی نسبت به سایر تیپ ها نمی باشد. حالت ایده آل این است که هر کسی به بهترین ظرفیت و قابلیت های تیپ شخصیتی خود دست یابد ، نه اینکه ویژگی های تیپ های دیگر را تقلید کند.