تاریخچه اینیاگرام

تاریخچه و سیر تکاملی اینیاگرام موضوعاتی سحرآمیز و پیچیده هستند، هرچند با درک درست اینیاگرام و شرح نُه تیپ شخصیتی که اینقدر در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته ، شفافتر می شود. نماد اینیاگرام (یک دایره به همراه مثلث و شش گوش داخل آن) نمادی باستانی است که به دوران فیثاغورث (فیلسوف و ریاضی دان یونانی) و حتی پیش از آن بر می گردد. مفهوم نه تیپ شخصیت دارای عناصری است که ریشه در آموزه های سنتی نظیر هفت گناه کبیره (آغاز در قرن چهارم)، کابالا (آغاز در قرن 12)، دارند. اما، توصیفات روان شناسانه این انواع، از طرف دیگر، نوین بوده و توسط مولفین نو ایجاد شده است.

جورج گوردیف در حدود سال 1900 نماد را وارد غرب نمود، و اسکار ایکازو اولین نفری بود که این نماد را با عناصر آموزه هایی که درباره 9 تیپ شخصیت وجود دارد ترکیب نمود. وی اولین کسی بود که موفق به شناسایی ویژگیهای بنیادین هر کدام از 9 تیپ شخصیت شد، و کار وی توسط روان پزشکی به نام کلودیو نارانیو گسترش یافت. این روان پزشک همچنین، روش پنل برای جمع آوری اطلاعات راجع به انواع شخصیتی را معرفی نمود. اقدامات نارانیو، به نوبه خود، توسط اشخاصی به نام دون ریسو و راس هادسون بسط داده شد. این افراد عناصر جدید متعددی به نماد اولیه اینیاگرام اضافه کردند. مهمترین این عناصر جدید تشریح های سیستماتیک جهت گیریهای 9 تیپ شخصیتی است، بعلاوه، سطوح درونی رشد و منطق درونی هر تیپ .